Dom Bez kategorii Working poor w Polsce

Working poor w Polsce

4 minut czytane
0
0
41

Szczególnie duże nasilenie zjawiska working poor odnotowywane jest w mniejszych miejscowościach. W literaturze przedmiotu czytamy, że w miastach – zwłaszcza większych – przed pracownikiem stoi więcej alternatywnych możliwości podjęcia pracy i częściej jest to praca za wyższe wynagrodzenie.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

W 2011 roku odsetek osób nisko płatnych w miastach pow. 500 tys. mieszkańców wyniósł 11 proc., podczas gdy na terenach wiejskich był dwukrotnie wyższy. Natomiast badania statystyczne wyraźnie wskazują na to, że poziom wykształcenia aktywnych zawodowo wyraźnie koreluje z potencjalnym zagrożeniem ubóstwem.

Im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsze zagrożenie ubóstwem – zarówno jeżeli chodzi o ich mobilność przestrzenną, jak i zawodową, co przekłada się na wyższą gratyfikację finansową. Badania empiryczne ponadto wskazują, że jest większe prawdopodobieństwo bycia zaliczonym do kategorii working poor zatrudnionych w sektorze prywatnym w stosunku do sektora publicznego.

Stabilność zatrudnienia i mniejsze zróżnicowanie płac w sektorze publicznym przekłada się na mniejsze zagrożenie ubóstwem niż w sektorze prywatnym. Biorąc pod uwagę kryterium płci, bardziej zagrożone pauperyzacją są kobiety, co wynika m.in. z faktu, że kobiety – w porównaniu do mężczyzn – uzyskują niższą gratyfikację finansową także z tytułu świadczenia podobnej pracy na podobnym stanowisku. Ponadto gospodarstwa domowe pracujących biednych charakteryzują się niską intensywnością świadczenia pracy – okazuje się, że często jedynie jeden z jego członków jest aktywny zawodowo i uzyskuje dochód. Jednakże – co należy podkreślić – przedstawione dane pochodzą sprzed światowego kryzysu, którego symbolicznym początkiem był upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers 15 września 2008 roku.

Większość badań została przeprowadzona, gdy sytuacja na krajowym rynku pracy była dobra, wówczas odnotowywano najniższe wskaźniki rejestrowanego bezrobocia, które nie przekraczały 10 proc. Dla porównania – aktualnie wskaźnik rejestrowanego bezrobocia w Polsce jest znacząco wyższy i kształtuje się na poziomie 5 proc. Jeżeli do tego dodamy jeszcze postępujące uelastycznianie rynku pracy, czego skutkiem jest zwiększający się udział pracujących w ramach form niestandardowych można postawić tezę o istotnym wzroście kategorii working poor w Polsce.

Facebook Comments
 • Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

  Bardzo łatwo zauważyć, jak dużo branż systematycznie się rozwija. Tak naprawdę możemy na t…
 • meble kuchenne

  Szczęśliwe chwile w kuchni

  TO BYŁO POMIESZCZENIE, KTÓRE ZWYKLE ZALICZA SIĘ DO NIEUSTAWNYCH. NIEWIELKIE I ZE ŚCIANĄ PO…
 • Lewarek Żaba

  Musisz wymienić koło? Potrzebny Ci będzie lewarek. Częsta czynność – wymiana koła. C…
Załaduj więcej podobnych artykułów
 • Rozwój rynku nieruchomości

  Od kilku lat można zauważyć wyraźny rozwój gospodarczy naszego kraju. Oczywiście zawsze zn…
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Rozwój rynku nieruchomości

Od kilku lat można zauważyć wyraźny rozwój gospodarczy naszego kraju. Oczywiście zawsze zn…