Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu?

Ogromna odpowiedzialność

Gdy stoimy za sterem spółki jako członek zarządu to na pewno odczuwamy dumę, że możemy jednak tworzyć nową wartość oraz mamy wpływ faktyczny na rozwój przedsiębiorstwa. Często jednak zapominamy, że bycie szanownym prezesem nie jest tylko splendorem oraz chwałą, ale także ciężka praca i przede wszystkim odpowiedzialność.

Kancelaria brokerska
Kancelaria brokerska

Musimy liczyć się z ogromną odpowiedzialnością. Także musimy wiedzieć, że za wszelkie ewentualne niedociągnięcia spółki odpowiada zarząd, który zostaje pociągnięty bezpośrednio do odpowiedzialności już osobistym majątkiem. Cywilną odpowiedzialność w przedsiębiorstwie podzielić możemy na dwie grupy. Jest to grupa zawodowa to znaczy związana z wykonywaną działalnością oraz zarządczą odpowiedzialnością, która jest bezpośrednio związania z zarządzaniem przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku kapitałowych spółek osobami, które są pociągnięte do odpowiedzialności mogą być same organy spółki czy też osoby kluczowe w firmie. Za grupę najważniejszą uznać jednak należy członków zarządu. To właśnie oni za niedopełnienie ewentualne obowiązków lub też przekroczenie pełnomocnictw odpowiadają swoim własnym i osobistym majątkiem do samej wysokości szkody.

Dobry wybór – stosowne ubezpieczenie

Zabezpieczeniem najpopularniejszym na świecie, które jest traktowane na zachodzie jako obowiązkowe w stosunku do samych menadżerów jest ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu. W Polce ubezpieczenie to jest już dostępne od 25 lat. Jednak dopiero po 10 latach zauważalny został rozkwit. Stało się to głównie za samą sprawą wzrostu świadomości, znacznego obniżania cen oraz także otwierania się powolnego na podmioty mniejsze.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu może chronić zarówno przeszłych, obecnych jak i także przyszłych menadżerów. Dodatkowo jest finansowane przez spółkę, a w przypadkach wielu nie stanowi kompletnie przychodu osobistego zarządu. Opcje stosowne dodatkowo mogą chronić zależne spółki czy też nowe emisje.

 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Analiza cen i taryf: jak ustalane są ceny przejazdów taxi w różnych miastach

Ceny i taryfy za przejazdy taxi są kwestią, która bezpośrednio wpływa na zarówno kierowców…