Przyrządy optyczne stanowią szereg instrumentów, uzupełniających możliwości ludzkiego oka. W zależności od konstrukcji oraz przeznaczenia, swe zastosowanie znaleźć mogą choćby do obserwacji obiektów trudno rozpoznawalnych, uzyskiwania odpowiednich powiększeń, lub korekty wad wzroku. Pośród wielu nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie urządzeń optycznych znajdują się dioptromierze.

Dioptromierz, zwany również frontofokometrem, jest narzędziem służącym do pomiaru zdolności skupiającej korekcyjnych szkieł i soczewek kontaktowych. Geneza drugiej nazwy pochodzi od ogniska (focus), a dokładniej mówiąc od ogniskowej, będącej odwrotnością zdolności skupiającej. Przedrostek „fronto” oznacza, iż ogniskowa mierzona jest od frontu soczewki w kierunku odpowiedniego ogniska. Frontofokometru nie powinno wykorzystywać się do pomiaru zdolności skupiającej soczewek bądź układu soczewek o znacznej grubości oraz krótkiej ogniskowej.

Nowoczesny sprzęt o wysokiej funkcjonalności, determinować może jakość pracy, wykonywanej przez korzystających z niego specjalistów. Dioptromierz gwarantuje wiele funkcji, ułatwiających pełnienie obowiązków, a mianowicie:

  • zaawansowane funkcje pomiarowe,
  • wysoką dokładność i szybkość pomiaru,
  • duży, ruchowy monitor dotykowy,
  • intensywne źródło światła.

Postęp technologiczny sprawia, że technologia cyfrowa staje się wszechobecnym standardem. Dioptromierz to bardzo ważny element wyposażenia nie tylko gabinetu okulistycznego, czy warsztatów optycznych. Jest niezbędnym narzędziem pracy profesjonalnej szlifierni, jak i podczas produkcji soczewek.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Człowiek

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Analiza cen i taryf: jak ustalane są ceny przejazdów taxi w różnych miastach

Ceny i taryfy za przejazdy taxi są kwestią, która bezpośrednio wpływa na zarówno kierowców…