Funkcje w PHP

Funkcje to, najprościej rzecz ujmując, fragmenty kodu, podprogramy, które wywołujemy w głównym programie za pomocą ich nazwy. Funkcja prawie zawsze przyjmuje jakieś argumenty, podawane w nawiasach. Tych podprogramów można używać w kodzie na takich samych zasadach, co innych wyrażeń, nawet stosować w innych funkcjach. Z parametrów funkcji możemy korzystać tak, jak z każdej zmiennej, choć naturalnie jesteśmy ograniczeni do wnętrza funkcji. Teoretycznie, bo są sposoby, żeby z wnętrza funkcji „dostać się” do innych zmiennych.

Funkcja nie musi koniecznie zwracać wartości. Dzieje się tak, jeśli dla większej ergonomii kodu PHP w funkcjach umieszczamy fragmenty często powtarzanego kodu. Wewnątrz funkcji mamy pełną swobodę -możemy umieścić w nich dowolny kod PHP. Istnieje możliwość definiowania w funkcjach innych funkcji i klas.

Nie możemy jednak w PHP definiować tej samej funkcji dwukrotnie, chociaż definicja może nastąpić w dowolnym fragmencie kodu. Do zwracania wyników funkcji służy komenda return.

Składnia funkcji – function

Nazwa funkcji nie może być taka sama, jak nazwa funkcji już istniejącej w PHP. Może zawierać jedynie litery, liczby i znak podkreślenia. Deklarujemy ją po słowie kluczowym function.

<?php

function PokazNapis()

{

echo 'Została wywołana funkcja’;

}

PokazNapis () ;

?>

<?php

function NAZWAFUNKCJI ()

{

TREŚĆ FUNKCJI

}

?>

Wywołania funkcji dokonujemy po prostu przez wpisanie jej nazwy, w rezultacie otrzymujemy wywołane przez nią polecenia, w naszym przypadku napis: Została wykonana funkcja

Parametry w funkcji -function

Funkcja może przyjąć dowolną liczbę parametrów, muszą być one oddzielone od siebie znakiem przecinka i znajdować się w nawiasach. Funkcja przyjmuje dwa parametry, które następnie zostają wyświetlone. W przypadku braku któregokolwiek z parametrów funkcja się nie wykona, a PHP zwróci nam informację o błędzie.

<?php

function

NAZWAFUNKCJI([PARAMETR,[PARAMETR…]])

{

TREŚĆ FUNKCJI

}

?>

<?php

function WypiszWKodzie ($Na*wa, $Łiteratura)

{

echo 'wydawnictwo: ’.$Nazwa;

eoho '<br />’ ;

echo 'Wydaja literaturę: ’ .$Literatura;

}

wypiezWKodzie(’ Ringier Axel Springer’ ,’ Informatyczną’) ;

?>

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Człowiek

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Analiza cen i taryf: jak ustalane są ceny przejazdów taxi w różnych miastach

Ceny i taryfy za przejazdy taxi są kwestią, która bezpośrednio wpływa na zarówno kierowców…