Geolog – kto to jest?

Geolog jest to osoba wykwalifikowana w kwestiach budowy ziemi i procesów geologicznych. Jego zadaniem jest badanie gruntów i wód podziemnych. Praca geologa jest bardzo potrzebna i odpowiedzialna. Jego usługi głównie są potrzebne do prac związanych z budownictwem. Może on również pracować między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych i instytucjach ochrony środowiska lub też w przedsiębiorstwach budowlanych szerokich specjalności – drogi, mosty, budownictwo mieszkaniowe. W przypadku nawet najmniejszych inwestycji budowlanych, takich jak budowa domu jednorodzinnego, obowiązkowe są badania geotechniczne, które wykonuje geolog. Wykonane przez niego pomiary dają cenną wiedzę na temat gruntu, na którym planowana jest budowa i pozwalają uniknąć wielu przykrych i kosztownych niespodzianek w trakcie realizacji inwestycji. Geolog rozpoznaje także rodzaj gruntu, stabilność skarp i poziom wód gruntowych. Jego praca wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, a także precyzji. Dlatego, by uniknąć niemiłych niespodzianek i błędów pomiarowych, należy postawić na doświadczonego geologa.

Zakres obowiązków geologa:

 • badanie podłoża i ocena warunków gruntowo-wodnych w miejscu, gdzie planowana jest budowa,
 • badania naukowe dotyczące budowy, rozwoju, historii i genezy ziemi,
 • badanie zachodzących procesów geologicznych,
 • analizowanie składu gleby oraz jej warstw,
 • badania nad lokalizacją zbiorników wodnych, także podziemnych,
 • poszukiwanie złóż surowców mineralnych,
 • ekspertyzy geotechniczne potrzebne przy budowie,
 • sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej,
 • współpracuje z kartografami i geodetami,
 • przewodzi zespołom badawczym,
 • prowadzenie pomiarów geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych,
 • odkrywanie i badania nad wykopaliskami archeologicznymi,
 • podejmowanie decyzji odnośnie miejsc dokonania odwiertów oraz ich nadzworowanie,
 • pobieranie próbek.

Wymagania dla geologów ze strony rynku pracy:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie,
 • uprawnienia geologiczne,
 • dyspozycyjność,
 • języki obce.

Jaki powinien być geolog?

Zawód ten wymaga od osób go wykonujących mnóstwo cierpliwości oraz wytrwałości w pracy, która często jest monotonna, ze względu na częste przebywanie w miejscu budowy lub badań. Zawód ten wiąże się również z pracą zespołową, dlatego geolog powinien mieć umiejętność współdziałania z innymi ludźmi oraz geodetami, udział których ułatwia postęp  budowy oraz pozwala uniknąć wielu problemów.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Nauka

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute a jakość: Jak znaleźć luksusowe oferty na ostatnią chwilę

W świecie podróży last minute dominuje przekonanie, że szybkość często idzie w parze z kom…